Aquapark již opět zahájil provoz !!!

Přehledné podmínky pro vstup:

• Kapacita aquaparku je nyní stanovena na 100 osob v daný okamžik.

• V areálu již není nutné používat respirátor

Před vstupem se na pokladně zákazník prokáže:

- očkováním (22 dní od první dávky, po druhé dávce může přijít bezprostředně po aplikaci)

- potvrzením o prodělaném covidu, ne starší než 180 dní a ne méně než povinná karanténa

- antigenní test s platností ne více než 3 dny, a nebo RT-PCR test, ne starší než 7 dní

- nebo návštěvní předloží podepsané čestné prohlášení o bezinfekčnosti, viz. níže

- akceptovány již budou potvrzení, vystavené zaměstnavatelem či školami.

Děti do 6 let jsou osvobozeny od všech kontrol.

Sauna

• V provozu je pouze finská sauna s kapacitou 9 osob, za podmínek výše uvedených.

V případě, že návštěvník nesplní některou z výše uvedených podmínek vstupu, nebudeme moci prodat či umožnit návštěvníkovi vstup do areálu.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaši návštěvu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Čestné prohlášení

 Já, níže podepsaný čestně prohlašuji, že:

 

 • se u mě neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) 

 • jsem nebyl/la diagnostikován/a COVID-19 pozitivní. 

 • mi nebyla nařízená karanténa v důsledku diagnostikovaného COVID-19 onemocnění nebo kontaktu s COVID-19 pozitivní osobou. 

 • jsem se v posledních dvou týdnech (vědomě) nesetkal/a s COVID-19 pozitivní osobou. 

 • Jsem si vědom(a) právních následků v případě, že by toto prohlášení nebylo pravdivé.

   

  ...................................................................

  Datum, jméno a podpis návštěvníka

 


Novinky
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

ZAJÍMÁ VÁS, JAK TO VYPADÁ V ZÁZEMÍ AQUAPARKU? 23.DUBNA VÁS PROVEDEME ČÁSTI AQUAPARKU, KTEROU BĚŽNĚ NEUVIDÍTE A K TOMU VÁM NĚCO ŘEKNEME O TECHNOLOGII AQUAPARKU. Od 10 do 16 hodin, každou sudou celou hodinu.Vybrané atrakce

Vybrané atrakce

Finská sauna

Mezi hlavní výhody finské sauny patří posílení vlastních obranných sil organismu, péče o pleť a navození přirozené fyzické a psychické rovnováhy.

Parní sauna

Parní sauna je stejně ozdravující jako příjemná. Je doporučována při léčbě a prevenci dýchacích cest, astmatu, revmatismu, nachlazení, přetížení svalů a poruch prokrvení.

Vířivka

Naše vířivka vám kdykoliv poskytne jedinečnou hydromasáž celého těla, duševní i fyzickou terapii a maximální uvolnění.


Videospot


Kontakty
Emailová adresa: info@aquapark-kravare.cz Telefon: +420 553 777 591 Webové stránky: www.aquapark-kravare.cz