Otevírací doba

Případné změny v otevírací době naleznete v sekci AKTUALITY

Informace pro návštěvníky:

Zdůvodu konání zájmových kroužků, individualního plaveckého výcviku může být jedna plavecká dráha vyhrazena k těmto  účelům v době otevírací doby pro veřejnost. Děkujeme za pochopení

Bazén

 Sauna 

Pondělí     od 1300   -  do 2100        od 1400      do 2100    společná
Úterý    od 1300   -  do 2100    od 1400      do 2100   společná
Středa    od  700   -  do 2100     od 900      do 2100   ženy
Čtvrtek    od 1300   -  do 2100    od 1400      do 2100   muži
Pátek    od 1300   -  do 2100    od 1400      do 2100   společná
Sobota    od  800   -  do 2100    od 800   -   do 2100   společná
Neděle    od  800    -   do 2100    od 800   -   do 2100   společná

 

 

              Aquaerobik  

 Úterý  od 19:00 do 19:45 hodin
 Středa  od 10:00 do 10:15 hodinKaždý návštěvník je povinen seznámit se při vstupu do areálu s tímto návštěvním řádem a dodržovat jeho ustanovení.

 

Návštěvní řád

VSTUP DO PROSTOR AREÁLU

 • Návštěvník je povinen při příchodu zaplatit vstupné a převzít digitální čip, který jej opravňuje ke vstupu do aquaparku. Zodpovídá za ztrátu čipu pod sankcí 500,--Kč.
 • Zaplacením vstupného se návštěvník zavazuje k dodržování tohoto návštěvního řádu, dodržování návštěvní doby a je povinen dbát pokynů zaměstnanců aquaparku.
 • Děti do 10-ti let mohou do areálu vstoupit jen s doprovodem dospělé osoby.
 • Areál, nebo jeho část, může být v určitých hodinách vyhrazena školám, společenským a sportovním organizacím. Po tuto dobu je ve vyhrazeném prostoru koupání veřejnosti zakázáno. Doba a místo vyhrazení bude zveřejněna na pokladně.
 • Při naplnění kapacity areálu nebude povolen vstup dalším návštěvníkům.
 • Při překročení časového limitu nebo předplaceného vstupného je návštěvník povinen uhradit doplatek podle platného ceníku.
 • V celém areálu aquaparku platí zákaz kouření.

VYLOUČENÍ VSTUPU DO AREÁLU

 • Děti do věku jednoho roku ( s výjimkou organizovaného plavání kojenců ).
 • Do areálu nemají přístup osoby trpící vlasovými, kožními nebo jinými přenosnými chorobami, osoby zahmyzené, osoby pod vlivem alkoholu a jiných návykových či halucinogenních látek. Rodinní příslušníci osob postižených nakažlivou infekční chorobou, osoby postižené chorobami provázenými výtokem, vyrážkami, obvazy na těle, rovněž osoby nečisté a v nečistém oděvu. Osoby postižené kožním onemocněním, které není přenosné, budou do areálu vpuštěni po předložení lékařského potvrzení o tom, že se nejedná o nakažlivou nemoc.
 • Do areálu je zakázán vstup zvířatům.

PROVOZNÍ POKYNY PRO NÁVŠTĚVNÍKY

 • Před vstupem do šaten je návštěvník povinen vyzout se ve vyzouvací zóně.
 • Návštěvník si odloží své věci do šatní skříňky.
 • Za věci odložené mimo šatní skříňky nebo v neuzamčených šatních skříňkách provozovatel neodpovídá. Šatní skříňky nejsou místem obvyklým k úschově cenností. Doporučujeme, aby si návštěvníci uložili cenné věci do pokladny.
 • Vstup do bazénu je povolen pouze v plavkách nebo plaveckém úboru. Plavky jsou oděv určený pouze k plavání nebo koupání, bez kapes zipů a jiných kovových prvků.
 • Děti ve věku 1 až 3 let mohou do bazénu v plavkách s přiléhavou gumičkou nebo plenkových kalhotkách určených ke koupání.
 • Před vstupem do bazénu je každý návštěvník povinen se řádně osprchovat a umýt mýdlem.
 • Při pobytu na bazénové hale dbát pokynů personálu.
 • Dodržovat bezpečnostní zásady při jízdě na tobogánu.
 • V celém areálu je zákaz běhání a skákání mimo strany se startovacími bloky.
 • Návštěvník je povinen po ukončení provozní doby opustit areál.

V AREÁLU AQUAPARKU JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO

 • Chovat se způsobem, který ohrožuje bezpečnost a pořádek.
 • Vzájemně se potápět, srážet a házet druhé do vody, běhat po ochozech a skákat z nich a jiných rizikových míst.
 • Znečišťovat vodu a ostatní prostory jakýmkoliv způsobem.
 • Konzumovat potraviny a nápoje mimo vyznačené prostory.
 • Vstupovat na bazénovou halu a do šaten se žvýkačkou.
 • Vnášet do areálu skleněné předměty nebo jiné předměty ohrožující bezpečnost návštěvníků.
 • Neoprávněné bezdůvodné používání a manipulace s prostředky určenými k záchraně a provozu aquaparku.
 • Střihání vlasů, nehtů a vousů.
 • Bezdůvodné volání o pomoc.

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

 • Z areálu bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán návštěvník, který přes napomenutí zaměstnanců aquaparku nebude dodržovat ustanovení tohoto návštěvního řádu, nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků.
 • V nutném případě požádá odpovědný pracovník o zakročení Městskou policii nebo policii ČR.

Novinky
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

ZAJÍMÁ VÁS, JAK TO VYPADÁ V ZÁZEMÍ AQUAPARKU? 23.DUBNA VÁS PROVEDEME ČÁSTI AQUAPARKU, KTEROU BĚŽNĚ NEUVIDÍTE A K TOMU VÁM NĚCO ŘEKNEME O TECHNOLOGII AQUAPARKU. Od 10 do 16 hodin, každou sudou celou hodinu.Vybrané atrakce

Vybrané atrakce

Finská sauna

Mezi hlavní výhody finské sauny patří posílení vlastních obranných sil organismu, péče o pleť a navození přirozené fyzické a psychické rovnováhy.

Parní sauna

Parní sauna je stejně ozdravující jako příjemná. Je doporučována při léčbě a prevenci dýchacích cest, astmatu, revmatismu, nachlazení, přetížení svalů a poruch prokrvení.

Vířivka

Naše vířivka vám kdykoliv poskytne jedinečnou hydromasáž celého těla, duševní i fyzickou terapii a maximální uvolnění.


Videospot


Kontakty
Emailová adresa: info@aquapark-kravare.cz Telefon: +420 553 777 591 Webové stránky: www.aquapark-kravare.cz